12 april 2010

Emma's Hof

Toen ik in groep acht zat, hoorde ik mijn leraar eens vertellen over een verborgen tuin in Dordrecht, een tuin die middenin een huizenblok lag, en enkel toegankelijk was voor de bewoners van die huizen. Die tuin had een haast magische aantrekkingskracht op me, en elke keer dat we naar Dordrecht gingen, zocht ik naar zo'n huizenblok. Nooit vond ik de tuin, maar de fascinatie voor verborgen tuinen bleef.

In de zomer van 2009 zag ik op het Regentesseplein een aanplakbiljet voor een straatfeest, "Emma's Hoftour". Het straatfeest was bedoeld om geld in te zamelen voor Emma's Hof, de naam die buurtbewoners hadden bedacht voor de door hun zo gewenste (open) stadstuin tussen de huizen van de driehoek Weimarstraat-Galileistraat-Beeklaan. Daar stond toen nog een oud gebouw, dat gebruikt werd als boksschool.

Ik weet niet hoeveel het straatfeest uiteindelijk opleverde, maar in de maanden erna kreeg het organiserend comité het voor elkaar om genoeg subsidies, giften en andersoortige geldbedragen bijeen te sprokkelen om het gebouw en de grond te kopen. Geweldig!

En wat ze nog beter doen, is het betrekken van buurtbewoners bij allerlei activiteiten rondom Emma's Hof. Zo werd ik een paar weken terug uitgenodigd voor een avondje knutselen met boompjes en bankjes, om zo een maquette te maken voor de stadstuin.


Deze twee foto's zijn van Nelleke Mineur


Afgelopen zaterdag was het weer feest. Het oude gebouw is inmiddels neergehaald. Wat resteert is een kinderspeelparadijs van jewelste. En heel veel stenen waarvan het oude cement moest worden losgebikt. Daar liet ik mij graag voor gebruiken. Dus spendeerde ik een uurtje of twee met een groot stuk gereedschap in mijn hand, babbelend over buurt en buurtbewoners. Best ok.