11 november 2010

In Trouw: Duurzaam doen kan ook best leuk zijn

Bron: Trouw, 11 november 2010

Meer naar de natuur leven hoeft niet te betekenen dat je moet inleveren. Integendeel, de winst kan meer levensgeluk zijn.

Zo’n duizend Nederlanders proberen deze week zo min mogelijk impact op het milieu te hebben. Ze kopen niets (behalve eten), produceren geen afval, verplaatsen zich liefst op eigen kracht en verminderen water- en energiegebruik. De impact die ze toch hebben, compenseren ze met een goede daad voor mens of planeet. Dit alles onder de noemer ’No Impact Week NL’.

Hiermee treden deze mensen in de voetsporen van Colin Beavan. Deze New Yorker kwam er tijdens zijn ’no impact’-jaar achter dat een levensstijl die beter is voor de planeet een prima of zelfs een beter leven oplevert. Duurzaamheid kan behalve goed ook leuk zijn.

Die combinatie, ’duurzaamheid’ en ’leuk’ kom je zelden in dezelfde zin tegen. Duurzaam wordt vaker geassocieerd met ’moeten’ en ’minderen’ dan met ’willen’ en ’meer’. Maar waarom kan duurzaamheid niet leuk zijn?

Als je kijkt naar het grotere plaatje van maatschappelijke problemen van deze tijd zijn er ruwweg twee categorieën te maken. Er is een ’crisis van de planeet’. We hebben te maken met klimaatverandering, het opraken van grondstoffen, een enorm verlies aan biodiversiteit enzovoorts. Het gaat niet goed omdat we met steeds meer mensen te veel gebruiken en verspillen zonder hierbij de kringlopen van de natuur te volgen.

Dan is er een ’crisis van de mens’. In materiële zin zijn we rijker dan ooit, maar we zijn ook altijd druk. We hebben basale taken uit de menselijke kringloop als opvoeden, koken, schoonmaken en zorg uit tijdgebrek uitbesteed. Het opbouwen van een gemeenschap of het leveren van een bijdrage zien we niet als een noodzaak, laat staan als een plicht of verantwoordelijkheid. Ondertussen staan er grote groepen in de samenleving langs de zijlijn. Het gaat niet goed omdat we denken elkaar minder nodig te hebben.

Zelden wordt er een link tussen de twee categorieën gelegd. In het publieke debat gaat het enerzijds vaak over milieuproblematiek, smeltende ijskappen, CO2-emissierechten etc., anderzijds over zaken als individualisering, integratieproblematiek, eenzame ouderen, verschillen tussen arm en rijk.

Maar zie de laatste onderwerpen nu eens als gevolg van dat we onszelf buiten de natuurlijke kringloop plaatsen. Dan zouden we begrijpen dat deze houding onherroepelijk effect heeft op de natuur.

Wat gebeurt er als we weer wel onderdeel worden van die natuurlijke kringloop? Een levensstijl die beter is voor de planeet moet in de eerste plaats een goed leven opleveren, anders wil niemand er aan. Een goed leven wordt binnen een duurzame(re) levensstijl echter niet in eerste instantie gebaseerd op materiële of geldelijke maatstaven. Kenmerken zijn eerder een focus op menselijke relaties, begrip van en zich onderdeel voelen van de natuur, en niet verspillen – in welke vorm dan ook.

Dit betekent geenszins het simpelweg opgeven van de gemakken en verworvenheden van deze tijd. Het betekent enkel het heroverwegen of deze zaken wel het geluk opleveren dat ze beloven of dat ze enkel veel tijd en geld kosten.

Deze levensstijl schept tijd en ruimte voor het onderhouden van menselijke relaties die uiteindelijk het belangrijkst zijn voor ons levensgeluk. Er kan rust en vertrouwen komen, die nodig zijn voor een open houding richting vreemden of andersdenkenden. Ten slotte biedt inzicht in het kringloopdenken kansen, ook voor het bedrijfsleven.

Rachelle Eerhart is mede-initiatiefneemster No Impact Week NL

N.B. Dit stuk is een bewerking van de blog die eerder verscheen bij 'Achter de Publieke Zaak'

1 opmerking:

Jan-Willem zei

Mooi artikel en terecht verband tussen ontworteling en onduurzaamheid! Doet me denken aan artikelen van Wijffels e.a. in Christen-Democratische Verkenningen en een boekje over Franciscaans denken over duurzaamheid dat ik ergens een keer heb geleend.