28 september 2013

Speech Wubbo Ockels op Springtij Festival


Wubbo Ockels ontving vanochtend de Springtij Award.

De motivatie van de jury is later (of nu) waarschijnlijk wel te lezen op www.springtijfestival.nl, maar ik heb meegeschreven met de speech van Ockels terwijl hij deze uitsprak en die deel ik graag hier. De speech raakte mij namelijk enorm.

Het kan zijn dat ik hier en daar zaken niet (goed) genoteerd of begrepen heb, lees dit dus ook als mijn interpretatie van het verhaal van Ockels. Op de website van Vroege Vogels is ook het audiobestand te beluisteren en het juryrapport te lezen.

In de natuurkunde heeft de natuur altijd gelijk, in de economie heeft de mens altijd gelijk. Maar, ook daar heeft de natuur altijd gelijk. Als daar iets nog niet klopt, komt dat omdat wij het nog niet gezien of begrepen hebben.

De aarde heeft kanker.

Een fundamentele eigenschap van kanker is dat een gewone cel in je lichaam gaat groeien terwijl hij dat niet moet doen, terwijl hij dood moet gaan.

We weten niet meer hoe we dood moeten gaan, hoe we iets moeten afronden.

Als een kankercel halen we overal ter wereld op een enorme schaal voedsel weg. De grote steden stellen alles in dienst van hun voortbestaan.

Kanker heeft de truc om zich te beschermen tegen het immuunsysteem. Ook wij leiden 'de goeien om de tuin.'

Hoe ga je met kanker om? Waar haal je de kracht vandaan om er zo min mogelijk last van te hebben.

Het gaat om je mindset.

We hebben de mogelijkheden, we hebben de energie. De technologie moet je zien als het medicijn.

Er mist een innerlijke menselijke gewaarwording.

Kom tot een soort bewondering, alles wat we hier zien is gemaakt in een miljoen jaar, alles is verbonden. Zowel met ons lichaam, als met onze geest zijn we verbonden. Laten we ons bewust zijn van deze rijkdom. Dat geeft kracht. Je wordt er sterk van.

Het is een geloof.

Dat is wat nodig is om de mensheid de goede kant op te krijgen.

Het moet zo vanzelfsprekend worden dat je niet anders kan.

Alain de Botton schreef het boek 'Religion 2.0'. Daarin zegt hij dat het voor elke mens zo belangrijk is om religieuze dingen te doen. (het boek heet Religion for Atheists)

Maar 1,5% van de bevolking is te overtuigen met (onze) rationele argumenten.

Alles komt neer op de existentiele vraag.

Dat is voor mij de manier om om te gaan met kanker.

Bovenstaande foto is van Rob Buiter. Die helemaal bovenaan het bericht is van Manon Zwart.

12 september 2013

Kennismaking met de 'Bodem-expertwereld'

Voordat ik vanmiddag weer een nieuw deel van de 'bodemwereld' ga leren kennen (ik ga op bezoek bij de mensen van het Platform Bodembeheer en later de kerngroep van Down2Earth), eerst even een korte terugblik op de bijeenkomst '(Kring)loop naar de bodem - Volg de concrete voorbeelden!' van vorige week donderdag in het Provinciehuis in Den Bosch.

Een gemeleerd gezelschap had zich verzameld in het Provinciehuis: onderzoekers, experts, adviseurs, ambtenaren. Als 'leek' voelde ik me een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar gelukkig werd mijn oproep om het thema bodem tijdens het Jaar van de Bodem 2015 steviger als duurzaamheidsonderwerp in de samenleving te positioneren met veel enthousiasme ontvangen.
 
Ergens logisch ook, want voor mensen die ooit waarschijnlijk uit idealisme kozen voor dit onderwerp en die vervolgens in hun carriere vaak aan negatief klinkende onderwerpen als 'bodemsanering' & 'bodemverontreiniging' moesten werken, is het benoemen van hun thema als 'kans' iets prettigs. Steun dus, voor mijn plannen :) Die overigens nog volledig in de idee-fase verkeren, maar dat lijkt me iets goeds, voor nu.

Nog wat interessante quotes en inzichten van tijdens de middag:
  • Duurzaamheid van de bodem = De bodem kan ook in de toekomst de functies blijven vervullen waar we 'm voor nodig hebben.
  • Economie = arbeid, kapitaal, ondernemerschap & natuurlijke hulpbronnen. Dat laatste (= de natuur) is een systeem waarin een ongelofelijke samenhang (via kringlopen o.a.) tussen de onderdelen zit. We moeten ons dus realiseren dat op de ene plek ingrijpen in dat systeem effect heeft op een andere plek. Actie=Reactie.
  • Eens nazoeken: Scottish Centre for Carbon Storage, 'Dig it. The Secrets of the Soil'(2009), The Soil Science Society of America
  • De circulaire economie gaat over de technologische kringloop en de biologische kringloop. In de laatste is bodem een cruciaal onderdeel.
  • In Friesland heeft een groep kringloopboeren (melkveehouders) het voor elkaar gekregen om het gehalte van organische stof in de bodem met 2% te laten stijgen (is normaal 4-5%), dat is enorm! En kost normaal een generatie.
  • Voor deze boeren is het de vraag hoe ze hier iets voor terug gaan krijgen. Via het GLB/Europa liggen er (blijkbaar, moet ik eens verder bestuderen) kansen in de vorm van 'carbon credits' - dus geld in ruil voor meer opslag van CO2/koolstof (=organische stof, koolstofkringloop) in de bodem.
  • De Brabantse Milieu Federatie gaat actief aan de slag de komende tijd met composteren in de buurt. Ook wordt er gekeken naar het ímporteren van het Vlaamse concept van Compostmeesters in de buurt. Mooie link met Groen Dichterbij!
  • In dat kader schijnt het Britse 'Community Composting' ook een goed voorbeeld te zijn.
  • Er is lokaal en regionaal blijkbaar weinig zicht op welke stromen van grondstoffen en afval er zijn. Je moet kringlopen zo lokaal mogelijk zien te sluiten, dat gebeurt nog bijna nergens blijkbaar.
  • Piet Rombouts van BMF: "Als we wereldwijd het koolstofgehalte in de bodem met 1 % laten stijgen is het klimaatprobleem weg."
Bekijk hier trouwens het verslag van de organisatie en een aantal presentaties.  

2 september 2013

RewildYourLife Experiment: Day 1 & 2

Wow! Rewilding your life isn't easy. At least not for me, my schedule is just so packed! All my own doing of course. But I tried these first two days of the challenge, and liked it :)

Yesterday I did a combination of jogging (!) and walking to the port of Scheveningen. Here it was a bit too cold to sit still for 30 minutes, but I did my best and loved to watch the sea and the waves breaking on the shore. I tried to capture the birds, a spiderweb and a pretty plant with my camera.

This morning I got up early to bike to a 'high place' near work (as the adventure book instructed me to do). The dune in Scheveningse Bosjes turned out to be a lot higher in my memory. And a lot quieter too! I should have remembered that the road across the pond is very busy during rush hour. But, I did find a nice structure with a bench (check out the picture!) for which I don't know the word in Dutch nor English. I had a quiet half hour, but then felt a strong urge to get to work.Check out the rest of my pictures here. As for the one in the train, I don't think going barefoot there counts, right?