12 september 2013

Kennismaking met de 'Bodem-expertwereld'

Voordat ik vanmiddag weer een nieuw deel van de 'bodemwereld' ga leren kennen (ik ga op bezoek bij de mensen van het Platform Bodembeheer en later de kerngroep van Down2Earth), eerst even een korte terugblik op de bijeenkomst '(Kring)loop naar de bodem - Volg de concrete voorbeelden!' van vorige week donderdag in het Provinciehuis in Den Bosch.

Een gemeleerd gezelschap had zich verzameld in het Provinciehuis: onderzoekers, experts, adviseurs, ambtenaren. Als 'leek' voelde ik me een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar gelukkig werd mijn oproep om het thema bodem tijdens het Jaar van de Bodem 2015 steviger als duurzaamheidsonderwerp in de samenleving te positioneren met veel enthousiasme ontvangen.
 
Ergens logisch ook, want voor mensen die ooit waarschijnlijk uit idealisme kozen voor dit onderwerp en die vervolgens in hun carriere vaak aan negatief klinkende onderwerpen als 'bodemsanering' & 'bodemverontreiniging' moesten werken, is het benoemen van hun thema als 'kans' iets prettigs. Steun dus, voor mijn plannen :) Die overigens nog volledig in de idee-fase verkeren, maar dat lijkt me iets goeds, voor nu.

Nog wat interessante quotes en inzichten van tijdens de middag:
  • Duurzaamheid van de bodem = De bodem kan ook in de toekomst de functies blijven vervullen waar we 'm voor nodig hebben.
  • Economie = arbeid, kapitaal, ondernemerschap & natuurlijke hulpbronnen. Dat laatste (= de natuur) is een systeem waarin een ongelofelijke samenhang (via kringlopen o.a.) tussen de onderdelen zit. We moeten ons dus realiseren dat op de ene plek ingrijpen in dat systeem effect heeft op een andere plek. Actie=Reactie.
  • Eens nazoeken: Scottish Centre for Carbon Storage, 'Dig it. The Secrets of the Soil'(2009), The Soil Science Society of America
  • De circulaire economie gaat over de technologische kringloop en de biologische kringloop. In de laatste is bodem een cruciaal onderdeel.
  • In Friesland heeft een groep kringloopboeren (melkveehouders) het voor elkaar gekregen om het gehalte van organische stof in de bodem met 2% te laten stijgen (is normaal 4-5%), dat is enorm! En kost normaal een generatie.
  • Voor deze boeren is het de vraag hoe ze hier iets voor terug gaan krijgen. Via het GLB/Europa liggen er (blijkbaar, moet ik eens verder bestuderen) kansen in de vorm van 'carbon credits' - dus geld in ruil voor meer opslag van CO2/koolstof (=organische stof, koolstofkringloop) in de bodem.
  • De Brabantse Milieu Federatie gaat actief aan de slag de komende tijd met composteren in de buurt. Ook wordt er gekeken naar het ímporteren van het Vlaamse concept van Compostmeesters in de buurt. Mooie link met Groen Dichterbij!
  • In dat kader schijnt het Britse 'Community Composting' ook een goed voorbeeld te zijn.
  • Er is lokaal en regionaal blijkbaar weinig zicht op welke stromen van grondstoffen en afval er zijn. Je moet kringlopen zo lokaal mogelijk zien te sluiten, dat gebeurt nog bijna nergens blijkbaar.
  • Piet Rombouts van BMF: "Als we wereldwijd het koolstofgehalte in de bodem met 1 % laten stijgen is het klimaatprobleem weg."
Bekijk hier trouwens het verslag van de organisatie en een aantal presentaties.  

Geen opmerkingen: