2 februari 2015

Het belang van PLEK

Plek. Een woord dat ik steeds vaker in de mond neem, merk ik. Ik gebruik het om allerlei discussies te versimpelen. Discussies over allerlei maatschappelijke thema's en hoe die zich tot elkaar verhouden. Denk aan: gezondheid, sociale cohesie, integratie, ruimtelijke ordening, biodiversiteit, landbouw, leefbaarheid, vastgoed en leegstand, wijkeconomie, etc. Maatschappelijke thema's waar hele sectoren van bestaan. Sectoren met eigen opleidingen, cultuur, jargon, status, historie, etc. En die belegd zijn in aparte gemeentelijke en provinciale afdelingen, en op rijksniveau zelfs in aparte ministeries.

Maar, op de plek in de wijk, in het dorp, daar komt alles bij elkaar. Daar gaan mensen samen aan de slag en gaat een en dezelfde activiteit waar jongeren en ouderen samen tuinieren over allerlei van bovengenoemde thema's. En is die complexiteit ineens prima hanteerbaar.

De volgende vraag is dan natuurlijk hoe je dit, als het gerund wordt door betaalde mensen, financiert. Daar schreef ik een stukje over op Groen Dichterbij. Het raakt een snaar, want veel reacties. Leuk!

Geen opmerkingen: