12 oktober 2015

Joke Hermsen over Kairos en Chronos

Een tijdje geleden hebben we met de leesclub het boek 'Kairos - Een nieuwe bevlogenheid' van Joke Hermsen gelezen. Een geweldig boek waarin het overkoepelende thema het belang van kairos, zijnde de tijd als je de tijd kwijt bent, en chronos, de kloktijd die onze levens steeds meer is gaan bepalen, in essays over verschillende onderwerpen terugkomt. Naast een goede schrijfster vind ik Joke Hermsen ook een begenadigd spreekster, zo ook in dit filmpje over kairos, chronos en transitie.

Geen opmerkingen: